Usluge po zahtevu i ostale usluge

Usluge po zahtevu

Povratna dokumentacija je usluga uručenja pošiljke primaocu uz potpisivanje određene dokumentacije, koja se nakon toga vraća pošiljaocu na dogovorenu adresu. Usluga je dostupna pravnim licima prema proceduri iz ugovora o poslovnoj saradnji. Dokumentacija se uručuje pošiljaocu prvog radnog dana nakon uručenja inicijalne pošiljke.

Ponovna dostava je usluga koju može da zahteva primalac. Ako Vas kurir prilikom dostave pošiljke ne nađe na adresi, ostaviće Izveštaj o prispeću pošiljke sa informacijom u kojoj pošti i u koje vreme možete preuzeti pošiljku (rok za preuzimanje je 5 dana). Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete pošiljku u navedenoj pošti i želite da Vam bude ponovo dostavljena na adresu, možete kontaktirati sa Vašom dostavnom poštom i zahtevati ponovnu dostavu pošiljke.

Povratnica se koristi ukoliko želite da imate pisani dokument kome je i kada Vaša pošiljka uručena (datum i vreme uručenja). Primalac potvrđuje prijem pošiljke potpisujući adresnicu i potpisani primerak adresnice vraća se pošiljaocu na adresu.

Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično” možete zahtevati prilikom slanja pošiljke poverljivog sadržaja i znači da će biti uručena izričito licu koje je navedeno kao primalac pošiljke.

Pakovanje pošiljaka je usluga koja se pruža na zahtev korisnika.

Popunjavanje adresnice, prijemnog obrasca, mogu u Vaše ime da urade i naši kuriri ili šalterski radnici, kako bi pošiljka bila uručena na pravu adresu u predviđenom roku. Veoma je važno da proverite sve navedene podatke i to potvrdite svojim potpisom.

Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke.

Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka obezbeđuje pošiljaocu SMS potvrdu da je pošiljka uručena primaocu.

Ostale usluge

Vrednosna pošiljka je pravi izbor ukoliko želite da dodatno osigurate sadržaj svoje pošiljke – robu, važnu dokumentaciju i slično. Prilikom slanja, potrebno je da na prijemnom obrascu označite vrednost pošiljke, a koja mora odgovarati stvarnoj vrednosti sadržaja.

Otkupna pošiljka se koristi kada želite da pošaljete određenu robu sa otkupninom, pri čemu se otkupni iznos i poštarina za uplatu otkupnine naplaćuju od primaoca pošiljke (koji ne može biti pravno lice). Otkupni iznos se vraća pošiljaocu na jedan od sledećih načina:

  • Poštanskom uputnicom i može se koristiti kada su i pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica.
  • Nalogom za uplatu i može se koristiti kada su pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica, kao i u slučaju kada je pošiljalac pravno lice, a primalac fizičko lice.
  • Postnet uputnicom i može se koristiti kada su i pošiljalac i primalac fizička lica. U ovom slučaju pošiljalac mora navesti tačan broj svog mobilnog telefona, kako bi po uplati otkupnog iznosa dobio SMS obaveštenje o broju Postnet uputnice.

Osmočasovno angažovanje kurira je usluga celodnevnog angažovanja kurira na prenosu korespondencije isključivo za potrebe Vaše firme.

Čuvanje pošiljaka radi isporuke.

Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko 60x50x50 cm) – po posebnom ugovoru.

Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg – po posebnom ugovoru.

Cenovnik usluga po zahtevu i ostalih usluga.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome