Cenovnik – unutrašnji saobraćaj

1. Danas za sutra
Stopa mase
(u kg)
Prodajna cena
Uručenje do 19h Isporuka u pošti* Isporuka na paketomatu*
do 0,5350,00200,00220,00
preko 0,5 do 2420,00270,00 290,00
preko 2 do 5550,00400,00420,00
preko 5 do 10710,00560,00-
preko 10 do 20980,00830,00-
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte.
2. Danas za danas
Stopa mase (u kg) Prodajna cena
do 0,5750,00
preko 0,5 do 2950,00
preko 2 do 51.100,00
preko 5 do 101.300,00
preko 10 do 201.500,00
3. Danas za odmah
Stopa mase (u kg) Prodajna cena
do 15 (područje Beograda)1.100,00
do 15 (područje ostalih gradova)1.000,00
4. PostexpressLux
Stopa mase (u kg) Prodajna cena*
do 15 (područje istog grada)2.000,00
*Dostava pošiljke u unapred dogovoreno vreme (upućivanje zahteva za preuzimanje najmanje 24 sata ranije).
5. PostexpressBOX
Stopa mase (u kg) Prodajna cena*
do 2 (tipizirani koverat)370,00
do 5 (tipizirana kutija)570,00
*U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara, kao i rukovanje otkupnom pošiljkom.
Obavezna je upotreba Mobilne aplikacije.
Usluge po zahtevu
Usluga Prodajna cena
Rukovanje otkupnom pošiljkom 30,00
Pakovanje pošiljke 20,00
Popunjavanje adresnice 5,00
Povratna dokumentacija
(nakon uručenja Post-ekspres pošiljke, potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu)
180,00
Ponovna dostava ekspres pošiljke 100,00
Slanje pošiljke sa povratnicom 48,00
Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ 30,00
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke 300,00
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka 16,00
Ostale usluge
Usluga Prodajna cena
Za vrednost označenu na pošiljci* 1% od iznosa, a minimalno 20,00
Uplata otkupnog iznosa po Cenovniku platnih i drugih novčanih usluga i Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta)
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) cena po ugovoru
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu 15,00
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija
(preko dimenzija 60x50x50 cm)
cena po ugovoru
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg cena po ugovoru
Post-ekspres po posebnom ugovoru** cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke)
*Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci, koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije definisano.
**Po posebnom ugovoru sa korisnikom se mogu ugovarati i cene koje će se primenjivati i u slučaju kada primalac plaća poštarinu u gotovini. Navedene cene mogu biti niže u odnosu na cene definisane ovim cenovnikom.
Popust na količinu

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluga PostexpressBOX, Danas za sutra – isporuka u pošti i Danas za sutra – isporuka na paketomatu, odobravaju se popusti na ukupnu cenu, po osnovu zaključenog ugovora, u zavisnosti od broja primljenih pošiljaka na mesečnom nivou:

Broj primljenih pošiljaka
(na mesečnom nivou)
Popust na ukupnu cenu
(u procentima)
od 2502,5
od 5005
od 1.00010
od 2.50015
od 10.00020
od 30.00025
od 45.00030

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, odobrava se popust od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.

Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.

Cene su date u dinarima.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome