Cenovnik - unutrašnji saobraćaj

1. Danas za sutra
Masa (kg) Rok uručenja
do 12h
cena (din)
do 19h
cena (din)
do 0,5250,00200,00
preko 0,5 do 2300,00250,00
preko 2 do 5390,00340,00
preko 5 do 10510,00460,00
preko 10 do 20700,00660,00
2. Danas za danas
Masa (kg)Cena (din)
do 0,5550,00
preko 0,5 do 2650,00
preko 2 do 5700,00
preko 5 do 10800,00
preko 10 do 20950,00
3. Danas za odmah
Masa (kg)Cena (din)
do 15
(područje Beograda)
800,00
do 15
(područje ostalih gradova)
700,00
4. PostexpressBOX
Masa (kg)Cena (din)
do 2 kg tipizirani koverat250,00
do 5 kg tipizirana kutija350,00
*U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara. Obavezna upotreba Mobilne aplikacije. .
Usluge po zahtevu
UslugaProdajna cena
Rukovanje otkupnom pošiljkom 30,00
Pakovanje pošiljaka 20,00
Popunjavanje adresnice 5,00
Povratna dokumentacija (nakon uručenja Post-ekspres pošiljke potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu) 130,00
Ponovna dostava ekspres pošiljke 85,00
Slanje pošiljke sa povratnicom 30,00
Slanje pošiljke sa oznakom „Lično“ 30,00
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post ekspres pošiljke 300,00
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke-SMS poruka 16,00
Ostale usluge
UslugaProdajna cena
Za vrednost označenu na pošiljci 1% od iznosa, a minimalno 20,00 dinara
Uplata otkupnog iznosa po Cenovniku nerezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja, u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) 9.000,00
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu 15,00
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko dimenzija 60x50x50 cm) cena po ugovoru
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg cena po ugovoru
Post ekspres po posebnom ugovoru Cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke).

*Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Popust na količinu
Broj primljenih pošiljaka
na mesečnom nivou)
Popust na ukupnu cenu
u procentima)
od 2502,5
od 5005
od 1.00010
od 2.50015
od 10.00020
od 30.00025
od 4500030

Cene su date u dinarima.

Korisnicima Post ekspres usluga, odobrava se popust u visini od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.

Sve usluge su oslobođene su plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka na zahtev pošiljaoca.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome