Danas za danas

"Uručeno u toku dana u drugom gradu"

Danas poslata pošiljka do tačno utvrđenog vremena (u zavisnosti od mesta prijema), biće uručena istog dana od 16 h do 20 h. Usluga se može koristiti u 47 gradova u Srbiji. Pošiljke se primaju i uručuju svakog dana, osim subote i nedelje i u danima državnih i verskih praznika.

Transportna mreža ove usluge projektovana je tako da zahteva mali broj manipulativnih procesa i pogodna je za prenos pošiljaka sa izuzetno osetljivim sadržajem.

Spisak gradova i mesta u kojima se može koristiti usluga Danas za danas

Piktogram - dodatna vrednost

Dodatne usluge koje dopunjuju ponudu usluge Danas za danas u cilju zadovoljenja vaših potreba.

Usluga Danas za danas
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome